Stypendia naukowe

DO POBRANIA
Zarządzenie Rektora w sprawie regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego.

Zarzadzenie_14/2017_Rektora_Komendanta_AMW ws stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendium

Wnioski o stypendium doktoranckie i zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej:

Wniosek o stypendium doktoranckie i zwiększenie stypendium doktoranckiego (plik edytowalny)

Stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów

 

 

Stypendium ministra