Informacje ogólne

Na stronie znajdziesz regulaminy przyznawania pomocy materialnej.
STYPENDIUM SOCJALNE
STYPENDIUM SOCJALNE W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI
STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW
STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
ZAPOMOGA

Zarządzenie Rektor – Komendanta nr 58/2013 ws. zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów z FPM

 

STYPENDIUM DOKTORANCKIE I ZWIĘKSZENIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO

Zarzadzenie_14/2017_Rektora_Komendanta_AMW w sprawie stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendium