Prezydium Samorządu Doktorantów

Prezydium Samorządu Doktorantów jest organem reprezentującym społeczność doktorancką Akademii Marynarki Wojennej przed władzami Uczelni, a także na zewnątrz Akademii.
Obecnie Prezydium składa się z trzech członków:
Przewodnicząca – mgr Marika Sokół
Przewodnicząca komisji ds. kształcenia – mgr Jolanta Martuszewska
Przewodnicząca komisji ds. socjalno – bytowych: –  mgr inż. Patrycja Jursza

 

Przedstawiciele Doktorantów w organach AMW

Senat Akademii Marynarki Wojennej mgr Marika Sokół
Uczelniana Komisja Dyscyplinarna
ds. nauczycieli akademickich
mgr Jolanta Martuszewska
Rada Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich mgr Judyta Chajęcka
Komisja Wyborcza do Rady Wydziału mgr Magdalena Kobylarz
Wydziałowy Zespół Jakości Kształcenia mgr Witold Kortyka
Uczelniany Zespół Jakości Kształcenia mgr Klaudia Skelnik