Obsługa administracyjna

Studia Doktoranckie

Kierownik Studiów Doktoranckich
prof. dr hab. Andrzej Makowski
e-mail: a.makowski@amw.gdynia.pl

Biuro Studiów Doktoranckich
mgr Marzena Pawłowska
p. 109/9
e-mail: m.pawlowska.gdynia.pl