Ocena jakości pracy naukowej

Kryteria oceny jakości pracy naukowej i dydaktycznej oraz zaangażowania doktoranta w realizację zadań na rzecz Akademii Marynarki Wojennej.

Do pobrania:

Kryteria_oceny_doktoranta