Kanon lektur doktorantów

Doktorant jest obowiązany zaliczyć znajomość wybranych 5 tytułów w celu zaliczenia roku studiów.
W każdym przypadku warunkiem dopuszczenia do obrony rozprawy doktorskiej jest zaliczenie znajomości wszystkich tytułów. Kanon lektur jest podstawą egzaminu doktorskiego z zakresu bezpieczeństwa.

Kanon lektur:

 • Balcerowicz B., Siły Zbrojne w stanie pokoju, kryzysu, wojny, Warszawa 2010
 • Baylis J, Wirtz J., Gray C.S., Cohen E., Strategia we współczesnym świecie. Wprowadzenie do studiów strategicznych, Kraków 2009
 • Bugajski D., Prawa żeglugowe okrętu w świetle prawa międzynarodowego, Warszawa 2009
 • Cat-Mackiewicz S., Lata nadziei 17 września 1939 – 5 lipca 1945, Warszawa 2012
 • Cat-Mackiewicz S., Stanisław August, Warszawa 2009
 • Clausewitz C. von, O wojnie, Lublin 1995
 • Eco U., Rakiem. Gorąca wojna i populizm mediów, Warszawa 2007
 • Heller M., Historia Imperium Rosyjskiego, Warszawa 2009
 • Jean C., Geopolityka, Wrocław 2003
 • Koneczny Feliks, O wielości cywilizacji, Warszawa 2000
 • Kostecki W., Strach i potęga. Bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku, Warszawa 2012
 • Landes D. S., Bogactwo i nędza narodów, Muza SA, Warszawa 2005
 • Makowski A., Siły morskie współczesnego państwa, Gdynia 2000
 • Massie R. K., Dreadnought, t. I i t. II, Finna, Gdańsk 2004
 • Mickiewicz P., Morze Bałtyckie w polskiej strategii bezpieczeństwa morskiego, Wrocław 2012
 • Orłowski W.M., Świat do przeróbki. Spekulanci, bankruci, giganci i ich rywale, Warszawa 2011
 • Palmer A., Północne sąsiedztwo , Książka i Wiedza, Warszawa 2008
 • Studnicki W., W obliczu nadchodzącej drugiej wojny światowej, Warszawa 1939
 • Sun Tzu, Sztuka wojny
 • Szubrycht T., Bezpieczeństwo morskie państwa, Gdynia 2011
 • Tirpitz A. von, Wspomnienia, Warszawa 1997
 • Toffler A., Wojna i anty-wojna
 • Zięba R., Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, Warszawa 2008

Do pobrania:

Kanon_lektur_doktoranta_WDIOM

książki