Kontakt

BIURO STUDIÓW DOKTORANCKICH

mgr Marzena Pawłowska   p. 109/9 | e-mail: m.pawlowska@amw.gdynia.pl

 

PREZYDIUM SAMORZĄDU DOKTORANTÓW AMW

Przewodnicząca | mgr Judyta CHAJĘCKA | e-mail: doktoranci@amw.gdynia.pljudyta.chajecka@gmail.com

Przewodnicząca Komisji ds. kształcenia | mgr Patrycja ZAREMBA | e-mail: reichpatrycja@gmail.com

Przewodniczący Komisji ds. kultury | mgr Jolanta  MARTUSZEWSKA| e-mail: jola.martuszewska@interia.pl