Aktualności

Życzenia bożonarodzeniowe

Więcej...

Wyniki wyborów do Prezydium Samorządu Doktorantów

Drodzy Koledzy i Koleżanki Doktoranci! W sobotę odbyły się wybory do Prezydium Samorządu Doktorantów WDiOM. Każdy z obecnych doktorantów mógł oddać 3 głosy spośród poniżej wskazanych kandydatów: Jursza Patrycja, Martuszewska […]

Więcej...

Wybory do Prezydium Samorządu Doktorantów

Drodzy Koledzy i Koleżanki Doktoranci W sobotę 23 listopada zostaną przeprowadzone wybory do Prezydium Samorządu Doktorantów. Poniżej przedstawiamy kandydatów: JOANNA TOMCZAK Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, kierunku Filologia Polska. Od 2012 roku […]

Więcej...

Podziękowania

Szanowni Pracownicy i Doktoranci AMW, w związku z zakończeniem pełnienia przeze mnie funkcji Przewodniczącej Prezydium Samorządu Doktorantów, pragnę serdecznie podziękować kadrze dydaktycznej, pracownikom administracji oraz wszystkim doktorantom AMW za okazywaną […]

Więcej...

Nowy regulamin świadczeń materialnych (stypendium rektora)

Decyzją Rektora-Komendanta Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni nr 172 z dnia 16.09.19 r. od roku akademickiego 2019/2020 obowiązuje nowy Regulamin świadczeń materialnych dla studentów i doktorantów. Zachęcamy do zapoznania się […]

Więcej...

Nabór do Uczelnianego Zespołu Jakości Kształcenia oraz Wydziałowego Zespołu Jakości Kształcenia

Zapraszamy do zgłaszania kandydatur do Uczelnianego Zespołu Jakości Kształcenia (UZJK) oraz Wydziałowego Zespołu Jakości Kształcenia (WZJK). Celem wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia jest doskonalenie procesu kształcenia poprzez systematyczne badanie, ocenianie […]

Więcej...

Stypendia dla Doktorantów

Szanowni Doktoranci, informujemy, że wszystkie wnioski o stypendia można składać w nieprzekraczalnym terminie do 15 października 2018 r. do Biura Studiów Doktoranckich w godzinach 8:00-14:00. Wszelkie wnioski znajdują się na […]

Więcej...

Doktoranckie biegi po zdrowie – 3 dniowy bezpłatny
wyjazd sportowo-edukacyjny dla doktorantów

  Szanowni Doktoranci AMW! Otrzymaliśmy zaproszenie od Krajowej Reprezentacji Doktorantów do wzięcia udziału w wydarzeniu pod nazwą Doktoranckie biegi po zdrowie. Organizatorami wydarzenia jest KRD oraz Samorząd Doktorantów SUM w […]

Więcej...

Projekt AMW – aktywizacja społeczna i zawodowa

Drodzy Doktoranci! Od października rusza nowy projekt na AMW. Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału. Projekt przeznaczony jest dla osób w wieku 30-50. Celem projektu jest: aktywizacja społeczna i zawodowa, poszerzanie […]

Więcej...

Biuro studiów doktoranckich

Informujemy, iż od lutego 2018 roku obsługą administracyjną studiów doktoranckich zajmuje się Pani mgr Małgorzata NOWY. WSZELKIE PYTANIA ZWIĄZANE Z KARTAMI EGZAMINACYJNYMI, STYPENDIAMI I BIEŻĄCYMI SPRAWAMI DOKTORANTÓW PROSIMY KIEROWAĆ DO […]

Więcej...