Stypendia naukowe

DO POBRANIA
Zarządzenie Rektora w sprawie regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego.
Zarzadzenie_14/2017_Rektora_Komendanta_AMW ws stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendium

WNIOSKI O STYPENDIUM DOKTORANCKIE I ZWIĘKSZENIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ:

Wnioski o stypendium doktoranckie i zwiększenie stypendium doktoranckiego

Stypendium ministra