Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości

W pliku znajdziesz informacje dotyczące ubiegania się o stypendium socjalne zwiększone, w jakich sytuacjach można ubiegać się o zwiększenie.

Wymagane dokumenty i wzór wniosku:

Decyzja Rektora-Komendanta Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni nr 172 z dnia 16.09.19 r. ws. zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów z FPM