Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości

W pliku znajdziesz informacje dotyczące ubiegania się o stypendium socjalne zwiększone, w jakich sytuacjach można ubiegać się o zwiększenie.

Wymagane dokumenty i wzór wniosku:

Zarządzenie Rektora – Komendanta nr 22/2014 ws. zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów z FPM