Stypendium dla osób niepełnosprawnych

W pliku znajdziesz informacje dotyczące ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych.

Wymagane dokumenty i wzór wniosku:

 

Decyzja Rektora-Komendanta Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni nr 172 z dnia 16.09.19 r. ws. zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów z FPM