Kredyt dla doktorantów

Organizator: Banki, które podpisały umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Kwota finansowania: Maksymalnie do 600 zł miesięcznie, maksymalnie przez okres 4 lat.

Cel finansowania: Wsparcie doktorantów.

Kto może się ubiegać? Uczestnicy studiów doktoranckich.

Jak aplikować? Wniosek o udzielenie kredytu preferencyjnego można składać w terminie od 1 października do 15 listopada każdego roku w bankach, które w swej ofercie posiadają taki kredyt. Przy składaniu wniosku o przyznanie kredytu należy przedstawić dokumenty poświadczające dochody na osobę w rodzinie. W przypadku braku odpowiedniego poręczenia doktorant może starać się o poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego lub Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Warunkiem otrzymywania transz kredytu jest przedstawienie w banku w terminach do dnia 31 października i 31 marca ważnej legitymacji doktoranckiej. Osoby, które znalazły się w grupie 5% absolwentów z najlepszymi wynikami w nauce na swojej uczelni, mogą się ubiegać w banku o umorzenie 20% kwoty kredytu.

Kredyt może być także umorzony częściowo lub w całości z powodu trudnej sytuacji życiowej, trwałej utraty zdolności do spłaty zobowiązań lub śmierci kredytobiorcy. Wniosek o umorzenie kredytu w części lub całości należy składać do ministra nauki i szkolnictwa wyższego.

Na co można przeznaczyć fundusze? Młodzi naukowcy sami decydują, na co przeznaczyć środki finansowe.