Informacje ogólne

Na stronie znajdziesz regulaminy przyznawania pomocy materialnej.
STYPENDIUM SOCJALNE
STYPENDIUM SOCJALNE W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI
STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW
STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
ZAPOMOGA

Zarządzenie Rektor – Komendanta nr 58/2013 ws. zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów z FPM

 

ZWIĘKSZENIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO

Zarządzenie Rektora – Komendanta nr 10/2014 w sprawie przyznawania stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendium doktoranckiego