Prezydium Samorządu Doktorantów

Prezydium Samorządu Doktorantów jest organem reprezentującym społeczność doktorancką Akademii Marynarki Wojennej przed władzami Uczelni, a także na zewnątrz Akademii.
Obecnie Prezydium składa się z trzech członków:
Przewodnicząca – mgr Judyta Chajęcka
Przewodniczący komisji ds. kształcenia – mgr Patrycja Zaremba
Przewodniczący komisji ds. kultury –  mgr Jolanta Martuszewska

 

Przedstawiciele Doktorantów w organach AMW

Senat Akademii Marynarki Wojennej mgr Judyta Chajęcka
Uczelniane Kolegium Elektorów mgr Iwona Dudziuk
Wydziałowe Kolegium Elektorów mgr Maciej Januszkiewicz
Uczelniana Komisja Dyscyplinarna
ds. nauczycieli akademickich
mgr Magdalena Szulca
Rada Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich mgr Judyta Chajęcka
Komisja Wyborcza do Rady Wydziału mgr Adam Krampichowski

mgr Dominika Pasek (sekretarz)

Wydziałowy Zespół Jakości Kształcenia mgr Maciej Januszkiewicz
Uczelniany Zespół Jakości Kształcenia mgr Małgorzata Kochańska