Obsługa administracyjna

Studia Doktoranckie

Kierownik Studiów Doktoranckich
prof. dr hab. Czesław Jarecki
p.108/9
tel. 26 126 26 68

Biuro Studiów Doktoranckich
mgr Małgorzata NOWY
p. 109/9
e-mail: m.nowy@amw.gdynia.pl