Statut Akademii Marynarki Wojennej

 

logoAMW2STATUT

Akademii Marynarki Wojennej
im. Bohaterów Westerplatte
w Gdyni

PREAMBUŁA
Akademia Marynarki Wojennej jest kontynuatorką utworzonej w 1922 roku
w Toruniu Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej. Uczelnia przygotowuje podchorążych, studentów i doktorantów do pracy zawodowej, kształcąc ich zgodnie z wartościami wyrażonymi w haśle „Morze, Ojczyzna, Obowiązek”.

 

 

Statut do pobrania:

Statut Akademii Marynarki Wojennej