Wyniki wyborów do Prezydium Samorządu Doktorantów

Drodzy Koledzy i Koleżanki Doktoranci!

W sobotę odbyły się wybory do Prezydium Samorządu Doktorantów WDiOM. Każdy z obecnych doktorantów mógł oddać 3 głosy spośród poniżej wskazanych kandydatów: Jursza Patrycja, Martuszewska Jolanta, Sokół Marika i Tomczak Joanna.

Komisja wyborcza w składzie:

  • mgr Izabela Cigert- Przewodnicząca,
  • mgr Aneta Piałucha- Członek,
  • mgr Sylwia Grzeszczyk- Sekretarz,
  • mgr Patrycja Zaremba

wydała 35 kart do głosowania. Oddano 34 ważne karty oraz 1 głos nieważny.

Poniżej przedstawiamy wyniki:
31 głosów – mgr Marika Sokół
29 głosów – mgr Jola Martuszewska
27 głosów – mgr Patrycja Jursza

18 głosów- mgr Joanna Tomczak.

Nowy skład Prezydium Samorządu Doktorantów:

  • mgr Marika Sokół- Przewodnicząca Prezydium
  • mgr Jolanta Martuszewska- Zastępca Przewodniczącej Prezydium
  • mgr Patrycja Jursza- Członek Prezydium.

Gratulujemy wszystkim nowym członkom Prezydium Samorządu Doktorantów kadencji 2019/2021.