Podziękowania

Szanowni Pracownicy i Doktoranci AMW,

w związku z zakończeniem pełnienia przeze mnie funkcji Przewodniczącej Prezydium Samorządu Doktorantów, pragnę serdecznie podziękować kadrze dydaktycznej, pracownikom administracji oraz wszystkim doktorantom AMW za okazywaną życzliwość oraz efektywną i owocną współpracę. Szczególne podziękowania za wsparcie i zaangażowanie należą się jednak Joli i Patrycji, które przez tą kadencje razem ze mną tworzyły samorząd.

Dziękuję za wszystko i życzę wielu sukcesów.

Judyta Chajęcka