Nowy regulamin świadczeń materialnych (stypendium rektora)

Decyzją Rektora-Komendanta Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni nr 172 z dnia 16.09.19 r. od roku akademickiego 2019/2020 obowiązuje nowy Regulamin świadczeń materialnych dla studentów i doktorantów.

Zachęcamy do zapoznania się z §17 Stypendium rektora (doktorant). Dostęp do regulaminu w linku poniżej:
http://samorzad.amw.gdynia.pl/wp-content/uploads/2019/09/rad.-regulamin-pomocy-materialnej-2019.pdf?fbclid=IwAR2VuMsnjxE3z3eIa8o1VYTSAIHCZZ1TsCe4xyPMVQ6nnLYwObBxrry0GSk