Nabór do Uczelnianego Zespołu Jakości Kształcenia oraz Wydziałowego Zespołu Jakości Kształcenia

Zapraszamy do zgłaszania kandydatur do Uczelnianego Zespołu Jakości Kształcenia (UZJK) oraz Wydziałowego Zespołu Jakości Kształcenia (WZJK).
Celem wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia jest doskonalenie procesu kształcenia poprzez systematyczne badanie, ocenianie i wdrażanie zmian warunków kształcenia. Zadaniem UZJK są m.in. opracowanie harmonogramu działania w Uczelni wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia na okres kadencji organów kolegialnych AMW, opracowanie procedur w różnych zakresach. WZJK opracowują wewnętrzne procedury dotyczące zapewniania jakości kształcenia i podejmują działania niezbędne do ich realizacji.
W skład UZJK i WZJK wchodzi m.in. jeden przedstawiciel doktorantów delegowany przez Prezydium Samorządu Doktorantów.
Zapraszamy do zapoznania się z zadaniami UZJK i WZJK.
Uchwała nr 11/2015 Senatu Akademii Marynarki Wojennej ws. określenia celów, zadań, zasad oraz metod wdrażania udoskonalania uczelnianego systemu zapewniania jakości

Zgłoszenia prosimy przesyłać na maila judyta.chajecka@gmial.com
W zgłoszeniu prosimy podać:

imię i nazwisko,
rok studiów,
e-mail,
nr telefonu,
doświadczenie związane z działalnością w organach uczelnianych.

Na zgłoszenia czekamy do 15.02.2019 r.