Miesięczne archiwum: Luty 2019

Nabór do Uczelnianego Zespołu Jakości Kształcenia oraz Wydziałowego Zespołu Jakości Kształcenia

Zapraszamy do zgłaszania kandydatur do Uczelnianego Zespołu Jakości Kształcenia (UZJK) oraz Wydziałowego Zespołu Jakości Kształcenia (WZJK). Celem wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia jest doskonalenie procesu kształcenia poprzez systematyczne badanie, ocenianie i wdrażanie zmian warunków kształcenia. Zadaniem UZJK są m.in. opracowanie harmonogramu działania w Uczelni wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia na okres kadencji organów kolegialnych AMW, […]

Czytaj dalej