Stypendia dla Doktorantów

Szanowni Doktoranci,
informujemy, że wszystkie wnioski o stypendia można składać w nieprzekraczalnym terminie do 15 października 2018 r. do Biura Studiów Doktoranckich w godzinach 8:00-14:00.

Wszelkie wnioski znajdują się na stronie Prezydium Samorządu Doktorantów w zakładce sprawy socjalne lub w zakładce do pobrania.