Biuro studiów doktoranckich

Informujemy, iż od lutego 2018 roku obsługą administracyjną studiów doktoranckich zajmuje się Pani mgr Małgorzata NOWY.

WSZELKIE PYTANIA ZWIĄZANE Z KARTAMI EGZAMINACYJNYMI, STYPENDIAMI I BIEŻĄCYMI SPRAWAMI DOKTORANTÓW

PROSIMY KIEROWAĆ DO BIURA STUDIÓW DOKTORANCKICH 

BIURO CZYNNE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 8:00-14:00

TEL. 261 26 2668