Wnioski o stypendium

Szanowni Doktoranci

Poniżej można pobrać wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, dla osób niepełnosprawnych, zapomogi oraz dla najlepszych doktorantów w pliku docx.

Załączniki do RPM_Doktoranci_2017

 

Regulamin Pomocy Materialnej dla Doktorantów znajduje się na w zakładce SPRAWY SOCJALNE -> Informacje ogólne.

Regulamin przyznawania stypendium doktoranckiego oraz  zwiększenia stypendium doktoranckiego znajduje się w zakładce SPRAWY SOCJALNE -> stypendia naukowe

 

Wszystkie wnioski należy złożyć do biura studiów doktoranckich w nieprzekraczalnym terminie do 16 października 2017 r.