Miesięczne archiwum: wrzesień 2017

Stypendium ministra za wybitne osiagnięcia dla doktorantów na rok 2016/2017

Szanowni Doktoranci W nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 września br. Dziekanat WDiOM przyjmuje wnioski o stypendia ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018. O przyznanie stypendium mogą ubiegać się doktoranci nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Stypendium może być przyznane doktorantowi, który zaliczył rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2016/2017 i uzyskał‚ […]

Czytaj dalej