Rekrutacja na studia doktoranckie

Rekrutacja na studia doktoranckie

 

Kandydaci na studia dokonują rejestracji elektronicznej w terminie od 15 czerwca do 25 sierpnia 2017 r.

Kandydaci zobowiązani są do złożenia w formie papierowej w biurze studiów doktoranckich i podyplomowych (blok 9, pok. 109/9, tel.: 26 126-26-68) w terminie od 15 sierpnia do 25 sierpnia 2017 roku w godzinach  8:00 – 14:00.

 

Rekrutacja zostanie przeprowadzona przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną  w dniach 4-5 września 2017 r. Rekrutacja ma charakter konkursowy. Liczba miejsc na studia stacjonarne wynosi 10, na studia niestacjonarne 10.

Więcej informacji na stronie Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich lub Rekrutacja na Studia Doktoranckie