Wybory uzupełniające do Prezydium Samorządu Doktorantów

Drodzy Koledzy i Koleżanki,

W dniu 6 listopada rezygnację z działalności w Prezydium Samorządu Doktorantów złożyli Adam Krampichowski (Przewodniczący komisji ds. Kształcenia), Klaudia Ołownia (Przewodnicząca komisji ds. socjalno-bytowych) oraz Waldemar Antolak (Przewodniczący komisji ds. kultury i Public Relations).
W imieniu całego Prezydium dziękujemy za współpracę i życzymy dalszych sukcesów

W związku z wolnymi miejscami w Samorządzie informujemy iż zgodnie z procedurą uzupełniającą zawartą w Ordynacji Wyborczej PSD §18 pkt 4 kolejnym członkiem Prezydium zostaje osoba z listy rezerwowej, która uzyskała największą liczbę głosów podczas głosowań. Na podstawie ww. zapisu nowym członkiem zostaje Judyta Chajęcka. Gratulujemy!
Judyta w minionym roku akademickim aktywnie pomagała w Samorządzie Doktorantów dzieląc się z nami swoim doświadczeniem, wiedzą a przede wszystkim wolnym czasem! Bardzo dziękujemy !!!

Informujemy również o wyborach uzupełniających do Prezydium Samorządu Doktorantów, które odbędą się 27 listopada (niedziela). Poszukujemy dwóch osób zaangażowanych i chętnych do pomocy.
Samorząd realizuje szereg zadań! Staramy się angażować w każdy obszar, w którym funkcjonują doktoranci.
Obecnie szukamy dwóch osób na stanowiska Przewodniczących komisji ds.:

  • kształcenia;
  • kultury i Public Relations.

Osoby chętne prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres mailowy: doktoranci@amw.gdynia.pl do
16 listopada 2016 r. zawierającego:

  • Imię i nazwisko;
  • rok studiów;
  • dane kontaktowe: nr tel. e-mail;
  • krótki opis swojego doświadczenia w działalności społecznej, działalności naukowej oraz dlaczego to akurat Ciebie potrzebujemy
  • mile widziane zdjęcie!
  • prosimy dopisać zgodę na przedstawienie swojej kandydatury na stronie internetowej Prezydium oraz fan page’u.

Sylwetki kandydatów zostaną opublikowane i podane do publicznej informacji najpóźniej na 4 dni przed wyborami.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy!