Aktualny stan studiów doktoranckich w Polsce – ankieta

Koleżanki Doktorantki i Koledzy Doktoranci

Krajowa Reprezentacja Doktorantów pragnie zaprosić do wypełnienia i rozpropagowania ankiety wśród doktorantów. Ankieta jest elementem kompleksowego badania prowadzonego przez KRD na temat aktualnego stanu studiów doktoranckich w Polsce.

Ma ona na celu zdiagnozowanie Waszych problemów, których doświadczacie podczas odbywania studiów doktoranckich. Będzie również niewątpliwym wsparciem i źródłem wiedzy przy opiniowaniu aktów prawnych, a także w procesie tworzenia naszego wspólnego stanowiska w pracach nad nową Ustawą – Prawo o Szkolnictwie Wyższym.

Ankietę znajdziecie TUTAJ