Kandydaci na członków Komisji Dyscyplinarnej ds. doktorantów

Zapraszamy do zgłaszania kandydatur do Komisji Dyscyplinarnej oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów.
W skład Komisji Dyscyplinarnej oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów (zgodnie § 97 ust. 5 Statutu AMW) wchodzi po dwóch przedstawicieli doktorantów delegowanych przez Prezydium Samorządu Doktorantów.
Członkowie komisji dyscyplinarnych doktorantów nie mogą jednocześnie wchodzić w skład odwoławczych komisji dyscyplinarnych (§ 97 ust. 4 Statutu AMW)
Zgłoszenia prosimy przesyłać na maila iwonadudziuk7@gmail.com 
W zgłoszeniu prosimy podać:
  • imię i nazwisko,
  • rok studiów,
  • e-mail,
  • nr telefonu,
  • doświadczenie związane z działalnością w organach uczelnianych.
Na zgłoszenia czekamy do 12 października  2016 r., do godz. 24.00!!!