Miesięczne archiwum: Październik 2016

Aktualny stan studiów doktoranckich w Polsce – ankieta

Koleżanki Doktorantki i Koledzy Doktoranci Krajowa Reprezentacja Doktorantów pragnie zaprosić do wypełnienia i rozpropagowania ankiety wśród doktorantów. Ankieta jest elementem kompleksowego badania prowadzonego przez KRD na temat aktualnego stanu studiów doktoranckich w Polsce. Ma ona na celu zdiagnozowanie Waszych problemów, których doświadczacie podczas odbywania studiów doktoranckich. Będzie również niewątpliwym wsparciem i źródłem wiedzy przy opiniowaniu aktów […]

Czytaj dalej

Zbiórka na dzwon dla Centrum Zdrowia Dziecka

Zapraszamy do wsparcia inicjatywy zakupu dzwonu dla oddziału onkologicznego Centrum Zdrowia Dziecka. Wzorem wielu szpitali na świecie, pacjenci kończący leczenie onkologiczne uczestniczą w ceremonii bicia w dzwon aby obwieścić koniec terapii. Uroczystość ta pozwala uwierzyć i cieszyć się z pokonania następnego etapu walki z rakiem. Zobacz jak wygląda ceremonia Inicjatorem akcji jest grupa SOS – […]

Czytaj dalej

Nabór do komisji stypendialnych

Poszukiwany ! Poszukiwana ! Szukamy ambitnych, zaangażowanych i umiejących pracować w grupie osób do komisji stypendialnych na rok 2016/2017. Do Twoich zadań należeć będzie sprawdzenie kompletności i prawidłowości wniosków oraz ich rozpatrzenie. Komisja stypendialna działa na podstawie: Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym Zarządzenie Rektora-Komendanta nr 58/2013 w sprawie zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów […]

Czytaj dalej

Kandydaci na członków Komisji Dyscyplinarnej ds. doktorantów

Zapraszamy do zgłaszania kandydatur do Komisji Dyscyplinarnej oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów. W skład Komisji Dyscyplinarnej oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów (zgodnie § 97 ust. 5 Statutu AMW) wchodzi po dwóch przedstawicieli doktorantów delegowanych przez Prezydium Samorządu Doktorantów. Członkowie komisji dyscyplinarnych doktorantów nie mogą jednocześnie wchodzić w skład odwoławczych komisji dyscyplinarnych (§ 97 ust. 4 […]

Czytaj dalej