Regulamin przyznawania stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej

Informujemy, że od 1 października 2016 r. obowiązuje nowy regulamin przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej.

 Zarządzenie Rektora-Komendanta nr 20/2016 w sprawie regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej

Zmieniają się wzory wniosków dotyczących ubiegania się o powyższe stypendia.

 

Wzory wniosków dostępne w zakładce -> do pobrania.

*Pozostałe wnioski o stypendium socjalne oraz stypendium dla najlepszych doktorantów nie uległy zmianie.

 

Kontakt: Iwona Dudziuk   doktoranci@amw.gdynia.pl