Uczelniane i Wydzialowe Zespoły Jakości Kształcenia – wyniki

Przedstawicielem Doktorantów do powyższych zespołów zostali:

mgr Małgorzata Kochańska – Uczelniany Zespół Jakości Kształcenia

mgr Maciej Januszkiewicz – Wydziałowy Zespół Jakości Kształcenia

Gratulujemy  !!!