I edycja w ramach Informacyjnej Kampanii Społecznej 2016 – ZDROWIE PRACOWNIKÓW ZYSKIEM FIRMY- 19.10.2016 R.

Zapraszamy do wzięcia udziału w I edycji w ramach Informacyjnej Kampanii Społecznej 2016
– Zdrowie pracowników zyskiem firmy-

pobrane

 

Rejestracja na stronie: Rejestracja
Termin: 15 października 2016 r.
Miejsce: Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, ul. inż. J. Śmidowicza 69
Konferencja naukowa kierowana jest do środowiska służb i formacji mundurowych, a w szczególności do kadry naukowo dydaktycznej, pracowników i studentów związanych z obszarem bezpieczeństwa.
Jej głównym celem jest kształtowanie pro bezpiecznych postaw funkcjonariuszy, żołnierzy i pracowników formacji mundurowych, poprzez przedstawienie w formie wystąpień, referatów i artykułów, dobrych praktyk w tym zakresie. Jest także podzieleniem się efektami prac badawczych młodych pracowników nauki – doktorantów WDIOM AMW, w tym obszarze.
Ideą powstania Forum jest wymiana doświadczeń w obszarze poprawy warunków pracy i służby, w czasie którego   prelegenci oraz uczestnicy dzielić się będą swoimi opiniami i dobrymi praktykami w tym obszarze.
Pierwsza edycja jest realizowana w ramach Informacyjnej Kampanii Społecznej 2016 pn.: „Zdrowie pracowników – zyskiem firmy”

 

Obszary tematyczne podejmowane w czasie Konferencji oscylują wokół zagadnień:
1. Zarządzanie bezpieczeństwem w formacjach mundurowych.
2. Zarządzanie zdrowiem pracowników – zdrowa organizacja – formacja.
3. Gospodarka chemią w kontekście nowych przepisów CLP.
4. Doboru środków ochron osobistych.
5. Stresu zawodowego – produktywności i zachowań kontrproduktywnych.
Komitet naukowy
Do Komitetu Naukowego Forum zostali zaproszeni naukowcy, których obszarem badań naukowych lub działalności dydaktycznej jest szeroko rozumiane bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo pracy. Kryterium łączącym przedstawicieli nauki jest fakt pracy czynnej, zawodowej jako reprezentanci organów zewnętrznych czy wewnętrznych nadzoru nad warunkami pracy w polskich przedsiębiorstwach.
Przewodniczący Honorowy Komitetu Naukowego:
dr Tadeusz SUŁKOWSKI – Stowarzyszenie Ochrony Pracy. b. Główny Inspektor Pracy (1990-1999)

Członkowie
1. dr Jerzy BIELEC – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
2. dr inż. Marlena GĄSIOR-GŁOGOWSKA – Politechnika Wrocławska
3. dr Agnieszka FALBA – Areszt Śledczy w Gdańsku
4. dr Edyta ŁOŃSKA – Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
5.  dr inż. Krzysztof REDLARSKI – Politechnika Gdańska

Więcej informacji dostępnych na stronie:
Zdrowie Pracowników – Zyskiem Firmy