III Konferencja Doktorantów AMW

W imieniu organizatorów, serdecznie zapraszamy do udziału w

III Konferencji Doktorantów AMW

 

W terminie 26 listopada 2016 roku w Gdyni
Termin zgłoszeń upływa 15 września 2016 roku
Kartę zgłoszeniową należy przesłać na adres
e-mail: beataM20@wp.pl

 

Do pobrania:
oraz:
  • oświadczenie o własnym wkładzie merytorycznym w przygotowanie, przeprowadzenie i opracowanie badań oraz przedstawienie pracy w formie publikacji ->   oświadczenie o własnym wkładzie merytorycznym
  • oświadczenie o przeniesieniu praw do opracowania skierowanego do publikacji w monografii „Oblicza Bezpieczeństwa Narodowego” ->  przeniesienie praw
które wraz z gotowym artykułem należy do dnia 31 października 2016 przesłać na adres e-mail:beataM20@wp.pl

 

Serdecznie zapraszamy do aktywnego udział w konferencji !!!