Konferencja 19.10. 2016 r. Zdrowie pracowników zyskiem firmy

Konferencja- ZDROWIE PRACOWNIKÓW ZYSKIEM FIRMY –  odbędzie się 19 października 2016 r. w Akademii Marynarki Wojennej.
Konferencja naukowa kierowana jest do środowiska służb i formacji mundurowych, a w szczególności do kadry naukowo-dydaktycznej, pracowników i studentów związanych z obszarem bezpieczeństwa.
Jej głównym celem jest kształtowanie pro bezpiecznych postaw funkcjonariuszy, żołnierzy i pracowników formacji mundurowych, poprzez przedstawienie w formie wystąpień, referatów i artykułów, dobrymi praktykami w tym zakresie, jest także podzieleniem się  efektami prac badawczych młodych pracowników nauki – doktorantów WDiOM AMW w  tym obszarze.
Pierwsza edycja jest realizowana w ramach Informacyjnej Kampanii Społecznej 2016  Zdrowie Pracowników zyskiem Firmy, tutaj Jednostki Wojskowej, prowadzonej w kraju przez przez CIOP-PIB.
Obszary tematyczne podejmowane w czasie Konferencji oscylują wokół zagadnień:
Zarządzania bezpieczeństwem w formacjach mundurowych.
Zarządzania zdrowiem pracowników – zdrowa organizacja – formacja.
Gospodarką chemią w kontekście nowych przepisów CLP
Doboru środków ochron osobistych [przewidujemy sesję plakatową, pokazy – wystawy].
Stresu zawodowego – produktywności i zachowań kontrproduktywnych.
Będzie to także spotkanie robocze Porozumienia na Rzecz Bezpieczeństwa w Służbach i Formacjach Mundurowych.

Rejestracja uczestników przez strony:

 

https://fbf.iqconference.eu/