Nowy Regulamin Prezydium Samorządu Doktorantów

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy

Na dzisiejszym Senacie (02.06) został przyjęty nowy regulamin PSD.
Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem, który dostępny jest
w zakładce -> AKTY PRAWNE.