Konkurs na Logo Prezydium Samorządu Doktorantów AMW

Organizatorem konkursu na „Projekt Logo Prezydium Samorządu Doktorantów AMW” jest Prezydium Samorządu Doktorantów Akademii Marynarki Wojennej oraz Dziekan Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich.
Osobą upoważnioną do udzielania informacji związanych z organizacją konkursu i odpowiedzialną za jego przebieg zgodnie z niniejszym Regulaminem jest przewodnicząca Prezydium Samorządu Doktorantów AMW,
Iwona Dudziuk e-mail: iwonadudziuk7@gmail.com

 

Prace należy składać do Pani Dominiki Pasek do 10 czerwca 2016 r. do godz. 15.00 w dziekanacie Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich.
Więcej informacji: Regulamin Konkursu na Logo PSD

 

Zachęcamy do udziału !!!