Instrukcje przygotowania wniosków /Narodowe Centrum Nauki/

Narodowe Centrum Nauki opublikowało instrukcje sporządzania
i składania wniosków w Konkursach: OPUS 11, PRELUDIUM 11 oraz SONATA 11.
Zachęcamy do zapoznania się z wytycznymi, które dostępne są na stronie NCN:
Instrukcje przygotowania wniosków
Koszty w projektach NCN:
Koszty w projektach NCN – przewodnik dla wnioskodawców